Management

Khlopov Sergey Vladimirovich
Director General of NPP Neftekhimia LLC